CBSE Toppers - Class XII

HARSHAL SHUKLA
95.20 %

ADITI CHITRANSHI
87.40 %

SATWIK GUPTA
86.60 %

SAUMYA GUPTA
83.20 %

ANSHIKA PATEL
82.00 %

JASPREET KAUR
80.20 %

SAHIL MISHRA
79.40 %

SANDEEP KAUR
79.00 %

SAKSHI MISHRA
78.80 %

KAVYA MISHRA
78.00 %